Login Register
 
Email Twitter Facebook YouTube Google+

Vremenske prilike i tandem prikolica u OTR -u ?

 

Tortronyx je predstavio fotografije gde su prikazane buduće funkcije u On the Road – The Real Truck Driver simulatoru, kao što su vremenske prilike i tandem kamioni.

Po vremenskim prilikama i njihovoj grafičkoj interpretaciji može se primetiti da ovaj simulator ima izuzetno visok nivo grafičkih detalja, poput Fernbus Simulatora, simulatora vožnje međugradskih autobusa. Postojećem Euro Truck Simulatoru manjka određeni broj ovih grafičkih detalja, a i određene funkcije koje će ovaj novi simulator od Tortronyx -a posedovati. Napomena je da su ovo preliminarne fotografije u alpha verziji ovog simulatora tako da su dalja unapređenja itekako moguća, kao što je to i do sada bio slučaj, od simulatora jednostavnog izgleda, pa do već kompleksnije grafike.

Pored vremenskih prilika u On the Road, pojavljuju se već i tandem prikolice, tako da je ova mogućnost u simulatoru potvrđena, a prema prvim fotografijama vidi se izuzetno visok nivo grafičkih detalja koje će one posedovati.

[AdSense-A]